THỜI SỰ

Nhắn tìm đồng đội - Số 355

Thứ Sáu • 05/06/2020 • 22:53

Hồ sơ tìm mộ liệt sỹ gửi mục "Nhắn tìm đồng đội" bao gồm: - 01 bản photocopy Giấy báo tử Liệt sỹ. - 01 ảnh Liệt sỹ cỡ 9x12cm. - Địa chỉ báo tin và điện thoại thân nhân Liệt sỹ. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Thư ký Biên tập, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Số 165 - Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.62878989.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/nhan-tim-dong-doi-so-355.html

Thích
goto top