THỜI SỰ

Nhặt ngọc bích bấp chấp nguy hiểm ngay trong vấn nạn ma túy ở Myanmar

Thứ Năm • 19/09/2019 • 11:46

Myanmar là nguồn ngọc lớn nhất thế giới. Những người đến đây nhặt ngọc được gọi là “người nhặt rác”. Họ mong muốn tìm được những mảnh đá giá trị để thay đổi cuộc sống dù biết nơi đây rất nguy hiểm.

Theo Thanh Thanh (Theo: BBC News)/Vietnamnet

Thích
goto top