THỜI SỰ

Những pha long tranh hổ đấu giữa sư tử và hổ khi bị nhốt chung một chuồng

Thứ Hai • 14/01/2019 • 20:45

Bài động vật. Nguồn: 동물팩토리

Theo Hoa Hướng Dương/Trí thức trẻ

Thích
goto top