THỜI SỰ

Những trường hợp NLĐ phải bồi thường cho người sử dụng lao động từ 2021

NLĐ   28/09/2020 • 10:15

Người lao động thực hiện các hành vi sau đây có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng lao động theo Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 có quy định về trách nhiệm bồi thường từ phía NLĐ như sau:

1. Khi người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã có thỏa thuận bằng văn bản về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm mà NLĐ có hành vi vi phạm các quy định này thì có trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ.

2. Khi NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì NLĐ có trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Khi NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của NSDLĐ.

TIN TÀI TRỢ

Trường hợp NLĐ gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi NLĐ làm việc thì NLĐ phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật Lao động 2019.

4. Khi NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động.

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Các căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019

Khoản 2 Điều 40 Bộ luật Lao động 2019.

Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019.

Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019.

Theo Tin, ảnh: A.Khánh/Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/nhung-truong-hop-nld-phai-boi-thuong-cho-nguoi-su-dung-lao-dong-tu-2021-20200928101120286.htm

Thích

Tags: trường hợp | Lao động | Trách nhiệm | hợp đồng | hành vi | thiệt hại | bộ luật | tiền lương

MỚI NHẤT

goto top