KINH DOANH

Nợ thuế trên 5 triệu đồng sẽ bị cưỡng chế

CÔNG AN NHÂN DÂN   20/08/2019 • 18:32

Do tình hình nợ thuế có diễn biến phức tạp, để đẩy mạnh công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã triệu tập cuộc họp, thành phần bao gồm ban lãnh đạo cục thuế, trưởng các phòng, các chi cục trưởng, các đội trưởng đội quản lý nợ, kiểm tra để nắm bắt tình hình và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ thuế.

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế; thực hiện rà soát các trường hợp chưa cưỡng chế, kể cả các đơn vị nợ trên 5 triệu đồng, yêu cầu các phòng, các chi cục thuế hoàn thành việc cưỡng chế, điều chỉnh trước 30-9-2019.

Đối với các khoản nợ khó thu, yêu cầu các phòng, các chi cục thuế rà soát hồ sơ phân loại nợ, hồ sơ cần thiết để đề xuất thực hiện xóa nợ, theo dự thảo nghị quyết xử lý nợ của Quốc hội để sau khi dự thảo được thông qua có thể thực hiện kịp thời.

TIN TÀI TRỢ

Theo B.K./Công an Nhân dân

Thích

Tags: quản lý | đẩy mạnh | cưỡng chế | yêu cầu | chi cục Thuế | Cục Thuế Hà Nội | tình hình | công tác | thành phần

MỚI NHẤT

goto top