Nơi khởi đầu cho trẻ em chuyên biệt ở Đà Nẵng

Chủ Nhật • 14/10/2018 • 10:25

Gần 25 năm qua, Trường Chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng là nơi dạy dỗ hàng nghìn em học sinh khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ. Sự tiến bộ của các em là niềm vui của các thầy cô giáo nơi đây. Và sự tiến bộ của các em, sẽ từng bước giúp các em tự lập trong cuộc sống sau khi ra trường.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top