QUÂN SỰ

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ngồi trên chiến đấu cơ Su-30MKI

Thứ Năm • 13/06/2019 • 16:33

Nữ bộ trưởng QP Ấn Độ ngồi trên chiến đấu cơ Su-30MKI

Theo Công Hoan - Bộ QP Ấn Độ/Trí thức trẻ

Thích
goto top