Tags: Odyssey G5

Sau thành công của Odyssey G7 và G9, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ màn hình gaming siêu cong 'không góc chết' với Odyssey G5.

Sau thành công của thế hệ Odyssey G7 và G9, Odyssey G5 tiếp tục mang đến sự kết hợp đặc biệt giữa độ cong màn hình 1000R và các tính năng gaming tốt nhất trên thị trường.

goto top