Tags: Ông Carpio

Động thái của ông Duterte được xem là 'bất thường' bởi tổng thống Philippines thường có những phát ngôn mạnh mẽ, đặc biệt về vấn đề chủ quyền.

Nghe ⋅ 02:23

goto top