Tags: Ông Kim Dương Liễu

Hợp tác xã Nông dân Sản xuất Nông sản hữu cơ Rạch Giá vừa khai trương cửa hàng bán các loại nông sản sạch hữu cơ, theo quy trình khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

goto top