Tags: Ông Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ năm 2013 đến nay...

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV.

goto top