Tags: Ông Zafrul Aziz

Chính phủ Malaysia đang nỗ lực giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục những khó khăn, sau khi nước này cơ bản đã khống chế khá tốt dịch bệnh COVID-19

goto top