KINH DOANH

PVS lãi ròng 196 tỷ đồng trong quý 3, gấp 3,2 lần cùng kỳ 2019

TỔ QUỐC   30/10/2020 • 15:30

Lũy kế 9 tháng, PVS đạt 890 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 4%. Đây là con số tích cực hơn so với báo cáo ước tính trước đó của PVS (ước lãi trước thuế 800 tỷ đồng). Năm 2020, PVS đặt kế hoạch lãi trước thuế 800 tỷ đồng và với kết quả đặt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần 5.966 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các mảng kinh doanh chính của PVS như Tàu dịch vụ cơ khí, Căn cứ cảng dầu khí, Cơ khí dầu khí, Lắp đạt, Vận hành và bảo dưỡng công trình biển đều tăng trưởng tốt hơn cùng kỳ năm trước.

Lãi gộp trong kỳ của PVS đạt 433 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp tương ứng 7,3%, cải thiện đáng kể so với mức 4,8% trong quý 3/2019.

Trong quý 3, hoạt động liên doanh, liên kết khiến PVS lỗ 36,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty lãi 6,6 tỷ đồng.

Các chi phí phát sinh trong quý 3 như chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp chiếm 205,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, PVS ghi nhận 222,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 196 tỷ đồng, gấp 3,2 lần quý 3/2019.

Lũy kế 9 tháng, PVS đạt 890 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 4%. Đây là con số tích cực hơn so với báo cáo ước tính trước đó của PVS (ước lãi trước thuế 800 tỷ đồng). Năm 2020, PVS đặt kế hoạch lãi trước thuế 800 tỷ đồng và với kết quả đặt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo Minh Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/pvs-lai-rong-196-ty-dong-trong-quy-3-gap-32-lan-cung-ky-2019-420203010133551490.htm

Thích

Tags: Tổng CTCP Dịch | Việt Nam PVS | Năm 2020 | 2019 Tổ Quốc Lũy

MỚI NHẤT

goto top