Tags: Peter Suciu

Theo chuyên gia Peter Suciu, tên lửa siêu vượt âm Avangard của Nga là một thách thức nghiêm trọng với Mỹ.

goto top