Tags: Phạm Thế Tùng

Bộ Công an bổ nhiệm hai tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

goto top