Tags: Phạm Văn Hậu

Bị bắt vì cướp giật 100 triệu đồng, bước đầu tại cơ quan công an, Phạm Văn Hậu khai do vợ bị ung thư xương thiếu tiền chữa bệnh nên khi ra ủy ban xã thấy người phụ nữ ở Thanh Hóa đang vay 100 triệu đồng nên Hậu bám theo cướp số tiền trên.

goto top