THỜI SỰ

Phân định rõ nhiệm vụ, chức năng của lực lượng Biên phòng

VIETNAMPLUS   10/08/2020 • 23:07

Chiều 10/8/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 47 để cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 47, chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Trình bày Báo cáo về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, liên quan đến phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 9), đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, quy định như dự thảo Luật chưa rõ ràng, chưa đảm bảo nguyên tắc một việc do nhiều chủ thể thực hiện nhưng chỉ một chủ thể chủ trì.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, nội dung Điều này quy định về phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng hơn và dễ thực hiện, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho chỉnh lý lại Điều này theo hướng: tại khoản 1, bổ sung cụm từ 'trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình' sau cụm từ 'Bộ, cơ quan ngang Bộ,' cụm từ 'nơi có biên giới, cơ quan' trước cụm từ 'tổ chức có liên quan' tại điểm b.

Dự thảo Luật bổ sung điểm c quy định: 'Chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới, trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc theo phân cấp của Chính phủ, chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực thi nhiệm vụ biên phòng' và điểm d quy định: 'Chính quyền địa phương cấp huyện, xã nơi có biên giới, trong phạm vi quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực thi nhiệm vụ biên phòng.'

Tại khoản 2, bổ sung vào cuối điểm d nội dung: 'Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên cùng một địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng; cơ quan, tổ chức, lực lượng nào phát hiện trước thì xử lý theo quy định pháp luật.' Đồng thời, cho chỉnh lý lại một số nội dung khác và chuyển thành Điều 10 như dự thảo Luật mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt khẳng định, không có sự chồng chéo giữa Luật Biên phòng với Luật Hải quan. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, sự phối hợp giữa hai lực lượng Biên phòng và Hải quan rất tốt, bảo đảm dòng chảy thương mại được lưu thông.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung tiếp thu, chỉnh lý của dự thảo Luật; đánh giá Ban soạn thảo đã chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong việc xây dựng hồ sơ, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp và có nhiều tài liệu báo cáo, giải trình chất lượng, cụ thể.

TIN TÀI TRỢ

Về tên gọi, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam là phù hợp với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết số 78/2019/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Về khái niệm biên phòng Việt Nam, có ý kiến đề nghị cần rà soát kỹ, phân biệt phạm vi điều chỉnh của dự án Luật với Luật Biên giới quốc gia và các luật khác.

Dự thảo Luật đổi tên Chương II thành 'Hoạt động cơ bản của biên phòng.' Tuy nhiên, nội dung chỉ tập trung vào nền biên phòng toàn dân, phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế. Do đó, các đại biểu đề nghị cơ bản soạn thảo cần tiếp thu, đảm bảo chặt chẽ, phản ánh đúng nội dung và tên đã được thiết kế.

Liên quan đến lực lượng Biên phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ: Các quy định đều được chỉnh lý một cách toàn diện, nhất là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Biên phòng, hình thức bảo vệ biên giới… Việc chỉnh lý này là phù hợp, bám sát ý kiến của đại biểu Quốc hội trong việc làm rõ, phân định nhiệm vụ, chức năng của Bộ đội Biên phòng với các lực lượng khác.

Nhất trí với việc bổ sung về chế độ, chính sách với lực lượng Bộ đội Biên phòng, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này đúng với tính chất, vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, thực thi nhiệm vụ biên phòng, duy trì an ninh trật tự và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đối với công tác phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với lực lượng Công an trên biên giới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các khái niệm, định nghĩa về biên phòng, các quy định về nhiệm vụ và lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, chế độ chính sách, vai trò nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, nhân dân trong công tác biên phòng, thể chế hóa đầy đủ vị trí, vai trò của Biên phòng, công tác bảo vệ, xây dựng biên giới quốc gia.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân hiện nay không chỉ thuộc về một lực lượng nào mà cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Do đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực biên giới, cửa khẩu, tránh sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cần có sự trao đổi lại, làm rõ, chỉnh lý cho phù hợp hơn.

'Bây giờ dịch bệnh xảy ra ở khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, Bộ Y tế có phải là lực lượng chủ trì chính, các lực lượng khác phối hợp hay không? Việc này cần xuất phát từ chức năng quản lý, quyền hạn của từng bộ, ngành để phân định cho hợp lý hơn,' Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Theo chương trình, trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội./.

Theo Phan Phương/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-chuc-nang-cua-luc-luong-bien-phong/656758.vnp

Thích

Tags: nhiệm vụ | Lực lượng | biên phòng | Quốc hội | biên giới | Cơ quan | thực thi | phối hợp

MỚI NHẤT

goto top