Tags: Phạt Saigontourist 50

Ngoài số tiền bị phạt, Saigontourist cũng tịch thu các ấn phẩm này để tiêu hủy.

goto top