KINH DOANH

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   16/05/2019 • 14:06

Ngày 16-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) tổ chức họp Ban chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BVMT-ƯPVBĐKH).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Knut Christiansen, Giám đốc NCA Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, ngành Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo đã phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động tham gia BVMT-ƯPVBĐKH. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã ký kết chương trình hoặc kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận, ngành Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo, tạo nên sự vào cuộc đồng bộ trên cả nước trong công cuộc BVMT-ƯPVBĐKH. Các tổ chức tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, đồng bào các tôn giáo trong công tác BVMT-ƯPVBĐKH.

TIN TÀI TRỢ

Đến nay, cả nước đã có gần 1.000 mô hình các tôn giáo tham gia BVMT-ƯPVBĐKH. Nhiều nội dung của chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” nên đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các cấp, các ngành liên quan; các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo.

Qua hơn 3 năm thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân, các cộng đồng các tôn giáo trong việc tham gia BVMT-ƯPVBĐKH… Việc thực hiện tốt chương trình phối hợp đã góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết và sự gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong ngôi nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại chương trình, các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung để tổ chức Hội nghị quốc gia về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT-ƯPVBĐKH năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 10-2019.

Theo Tin, ảnh: HÙNG KHOA/Quân đội Nhân dân

Thích

Tags: tham gia | phát huy | tôn giáo | tổ chức | chương trình | phối hợp | BVMT ƯPVBĐKH | thực hiện | góp phần | vai trò

MỚI NHẤT

goto top