THẾ GIỚI

Phát minh làm thay đổi thế giới: Động cơ phản lực và động cơ Diesel - Tập 1

Thứ Sáu • 11/08/2017 • 11:00

Đầu thế kỷ 20 động cơ hơi nước dần được đưa vào các viện bảo tàng chúng bị thay thế bởi các động cơ diesel, các động cơ này nhỏ hơn và hiệu quả hơn

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top