KHÁM PHÁ

Phát minh làm thay đổi thế giới: Sức mạnh của năng lượng điện P1

Thứ Sáu • 13/10/2017 • 11:00

Những phát minh làm thay đổi thế giới - Sức mạnh của năng lượng điện (Phần 1)

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top