KHÁM PHÁ

Phát minh thay đổi thế giới: Huấn luyện phi hành gia

Chủ Nhật • 14/01/2018 • 11:06

Điều bất ngờ nhất là thời gian làm việc của các phi hành gia nhiều nhất không phải ở ngoài vũ trụ mà là ở các khu huấn luyện các phi hành gia.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top