QUÂN SỰ

Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   19/09/2020 • 15:23

Sáng 19-9, tại Thanh Hóa, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) tổ chức tham quan trưng bày sản phẩm quốc phòng, kinh tế tiêu biểu do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (TCCNQP) nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì buổi tham quan.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng BQP; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Phó đô đốc Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo BQP, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo các cơ quan BQP, đại biểu TCCT và các tổng cục, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, đại biểu các học viện, nhà trường quân đội, các tập đoàn, trung tâm, công ty thuộc BQP.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau khi tham quan dây chuyền sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và các sản phẩm lưỡng dụng của TCCNQP, tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo TCCNQP báo cáo năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất VKTBKT và sản xuất sản phẩm lưỡng dụng của TCCNQP.

Theo đó, hiện nay với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của tổng cục hơn 600 đồng chí có trình độ, tiến sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ, kỹ năng và phương pháp công tác tốt, giàu kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, sáng tạo độc lập, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP.

TCCNQP có các dây chuyền sản xuất, sửa chữa vũ khí, dây chuyền sản xuất, sửa chữa khí tài, dây chuyền sản xuất đạn, ngòi, đồng bộ đạn, dây chuyền sản xuất các loại thuốc phòng, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và dây chuyền sửa chữa các loại đạn cao xạ, đạn pháo.

Đối với nhóm vũ khí lục quân, TCCNQP đã sản xuất các loại VKTB cho sư đoàn bộ binh đủ quân, từ súng ngắn đến hỏa lực bộ binh, đạn, mìn, khí tài quang học, ngòi nổ, thuốc phòng, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và phụ kiện nội; các sản phẩm lưỡng dụng, như: Cáp thông tin, lượng nổ huấn luyện, các loại lốp xe quân sự... Cơ bản các sản phẩm quốc phòng đều do TCCNQP nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất; số ít sản phẩm được chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Nhà máy Z111.

Đối với nhóm VKTBKT quân binh chủng, TCCNQP đã sản xuất các sản phẩm như: Các loại dây, cáp thông tin cho Binh chủng Thông tin liên lạc; thùng dầu mềm, bom tập cho Quân chủng Phòng không - Không quân; khí tài phòng da cho Binh chủng Hóa học; khí tài quan sát, ngắm bắn cho Binh chủng Pháo binh, vũ khí phá rào mở cửa, đệm hơi cứu nạn, các trang bị bảo vệ cá nhân cho Binh chủng Đặc công; giáp phản ứng nổ, mắt xích xe tăng cho Binh chủng Tăng thiết giáp; phối hợp sửa chữa ngư lôi, thủy lôi cho Quân chủng Hải quân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan các vũ khí, trang bị do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất.

TIN TÀI TRỢ

Trong nhiệm vụ đóng tàu quân sự, những năm qua, các nhà máy đóng tàu đã đóng mới thành công các loại tàu quân sự như tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo tuần tiễu, tàu cứu hộ tàu ngầm. Với năng lực đã được đầu tư, hiện nay các đơn vị đóng tàu quân sự có khả năng đóng mới các tàu tên lửa thế hệ mới, tàu chống ngầm, tàu mặt nước của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư…; sửa chữa đến cấp vừa cho tàu ngầm Kilo 636; cải hoán, hiện đại hóa, sửa chữa lớn và đảm bảo kỹ thuật cho tàu hộ vệ tên lửa, tàu chống ngầm và các loại tàu mặt nước cho lực lượng chiến đấu và thực thi pháp luật trên biển.

Bên cạnh ưu tiên cho hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, TCCNQP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh tế, duy trì năng lực sản xuất quốc phòng, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế cả nước, kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển và ven biển; đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Hiện nay, nhiều sản phẩm kinh tế có vị trí đứng vững trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu: Vật liệu nổ công nghiệp, pháo hoa, cơ khí, may mặc, điện tử, quang học... các tàu do TCCNQP sản xuất không chỉ phục vụ kinh tế trong nước mà còn xuất khẩu ra nhiều nước, như: Tàu cung ứng thuyền viên cho Tập đoàn DAMEN (Hà Lan), tàu cứu hộ tàu ngầm và tàu chở dầu cho Hải quân Australia, tàu đánh bắt cá ngừ đại dương cho Pháp, tàu công trình, tàu huấn luyện máy bay, du thuyền, tàu kéo cảng và nhiều sản phẩm tàu xuất khẩu đa dạng khác.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi cảm tưởng tại Phòng truyền thống Nhà máy Z111.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của TCCNQP và nhấn mạnh: QUTƯ, BQP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển CNQP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ được giao, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong thời gian tới, TCCNQP cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng, an ninh, tập trung nghiên cứu giúp QUTƯ, BQP tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách về xây dựng, phát triển CNQP theo hướng hiện đại, lưỡng dụng liên kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chụp lảnh lưu niệm với lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đồng chí Bộ trưởng BQP cũng nhắc nhở đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các kỹ sư, các nhà khoa học cần chú ý trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất VKTBKT và sản xuất sản phẩm lưỡng dụng phải bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện công tác của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, tích cực ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cuộc Cách mạng công nghệ thông tin, bảo đảm các loại VKTBKT phù hợp với điều kiện địa hình, nghệ thuật quân sự và nhiệm vụ tác chiến của từng loại hình đơn vị. Đặc biệt phải chú trọng xây dựng mối đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể, hình thành phương pháp làm việc nhóm chuyên sâu; coi trọng xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, bảo đảm cho TCCNQP luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong-theo-huong-hien-dai-luong-dung-tro-thanh-mui-nhon-cua-cong-nghiep-quoc-gia-635630

Thích

Tags: lưỡng dụng | quốc phòng | sản xuất | sản phẩm | nhiệm vụ | lãnh đạo | binh chủng | kinh tế | dây chuyền | nghiên cứu

MỚI NHẤT

goto top