Phi Thanh Vân trả lời dài dòng, lạc đề trong phần thi ứng xử.

Thứ Tư • 06/12/2017 • 08:45

Clip Phi Thanh Vân trả lời dài dòng, lạc đề trong phần thi ứng xử.

Theo Trí thức trẻ

Thích
goto top