Tags: Phillipp Roesler

Ông Phillipp Roesler, cựu Phó thủ tướng Đức gốc Việt vừa trở thành Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Venture của VinaCapital.

Ông Phillipp Roesler cho biết ông rất hào hứng khi về Việt Nam làm việc với VinaCapital

goto top