THỜI SỰ

Phối hợp đưa khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất

HÀ NỘI MỚI   27/10/2020 • 14:49

Ngày 27-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã giám sát tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về 'Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế', Luật Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, đến nay, trên địa bàn thành phố có 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích 1.264ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%, thu hút 667 dự án đầu tư thứ phát với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD, giải quyết việc làm cho trên 160 nghìn lao động. Bám sát nhiệm vụ chuyên môn, từ năm 2012 đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chủ trì nghiên cứu một số đề tài, đề án, dự án cấp thành phố liên quan đến công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Quản lý còn là thành viên của một số đề tài, dự án, đề án do các cơ quan, đơn vị khác chủ trì.

Việc triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và các đề tài nghiên cứu của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, doanh nghiệp đã góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao, giải quyết việc làm, bảo đảm môi trường, an ninh, trật tự, giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI), đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và tình hình thực tế của các khu công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách, thủ tục hành chính... với thành phố để đẩy nhanh việc phát triển các khu công nghiệp đã được quy hoạch; tiếp tục triển khai các đề tài, sáng kiến khoa học công nghệ theo nhiệm vụ được giao để làm cầu nối phối hợp đưa khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất; quan tâm tới việc phát triển các nguồn nhân lực khoa học công nghệ…

Theo Hiền Phương/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/981990/phoi-hop-dua-khoa-hoc-cong-nghe-vao-quan-ly-san-xuat

Thích

Tags: khoa học | công nghệ | công nghiệp | thành phố | ban quản lý | hà nội | chế xuất | phát triển | Quản lý | giám sát

MỚI NHẤT

goto top