THỜI SỰ

Phụ nữ Pà Thẻn với văn hóa dệt thổ cẩm

Thứ Tư • 28/10/2020 • 13:37

Phóng sự ảnh - Số 2110: Phụ nữ Pà Thẻn với văn hóa dệt thổ cẩm.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/nkycbwtn-phu-nu-pa-then-voi-van-hoa-det-tho-cam.html

Thích
goto top