Tags: Placido Domingo

Trong thông báo được Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đưa ra, ca sỹ Domingo cho biết: 'Sau khi xem xét kĩ lưỡng, tôi quyết định không tham gia sự kiện kabuki-opera do tính phức tạp của dự án.'

goto top