Tags: Plastic Man

Theo Hollywood Reporter, Warner Bros. và DC Films đang lên kế hoạch mở rộng DCEU bằng bộ phim về Plastic Man.

goto top