CHUYỆN LẠ

Quá khứ '4 mùa như một' trên Trái Đất

Thứ Bảy • 20/05/2017 • 08:38

Trái Đất từng có thời điểm không có mùa, ngày nối tháng giống nhau, cho đến khi Mặt Trăng xuất hiện.

Theo Vũ Phong/Vnexpress

Thích
goto top