THỜI SỰ

Quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

ĐẤT VIỆT   19/04/2016 • 13:23

Ông Chu Ngọc Anh được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ tháng 4/2016.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

- Ngày sinh: 17/6/1965

- Quê quán: xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

- Ngày vào Đảng: 23/5/1998        Ngày chính thức: 23/5/1999

- Học vị: Tiến sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

12/1995 – 7/1997: Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

7/1997 – 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

11/2003 – 8/2010: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

8/2010 – 01/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 – 3/2013: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

9/2015 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4/2016: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Nguồn Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Theo Báo Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/tom-tat-tieu-su-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-chu-ngoc-anh-news-2426927.html

Thích

Tags: Ông Chu Ngọc Anh | chu ngọc anh | Bộ trưởng Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Bộ KH-CN | ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội | người thay ông Nguyễn Đức Chung

MỚI NHẤT

goto top