SIÊU HÀI

Quái sao chỉ thấy tiếng mà không thấy hình nhỉ

Thứ Tư • 14/02/2018 • 10:36

Rõ ràng nghe thấy tiếng đứa nào gọi mình mà không thấy nó đâu ta.

Theo Đất Việt

Thích
goto top