QUÂN SỰ

Quân đội Syria triển khai tới nhiều vị trí chiến lược ở Raqqa

Thứ Hai • 21/10/2019 • 17:42

Theo VietnamPlus
Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-syria-trien-khai-toi-nhieu-vi-tri-chien-luoc-o-raqqa/602786.vnp

Thích
goto top