THỜI SỰ

Quên chứng minh thư cũng có thể lên máy bay tại Trung Quốc

Thứ Sáu • 20/09/2019 • 18:59

Từ ngày 15/9, hành khách có thể check-in bằng nhận dạng khuôn mặt tại 203 sân bay của Trung Quốc.

Theo Lê Hiếu (nguồn: CGTN)/Vietnamnet

Thích
goto top