THỜI SỰ

Quốc hội dự kiến phê chuẩn EVFTA ngay đầu kỳ họp tới

Thứ Sáu • 03/04/2020 • 23:05

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EVFTA sẽ được trình Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua vào những ngày đầu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/quoc-hoi-du-kien-phe-chuan-evfta-ngay-dau-ky-hop-toi.html

Thích
goto top