KINH DOANH

Ra mắt Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam

INFONET   05/10/2019 • 17:24

Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam vừa (VST) chính thức ra mắt sáng nay, 05/10/2019 tại Hà Nội.

Thời gian qua, Chính phủ đã dành nhiều sự quan tâm đối với doanh nghiệp KH&CN với mong muốn đây sẽ là đầu tàu thúc đẩy KH&CN Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, do số lượng còn khiêm tốn, chưa có sự gắn kết chặt chẽ cũng như các hoạt động kết nối nên cộng đồng doanh nghiệp KH&CN chưa lớn mạnh như kỳ vọng.

Hiện cả nước có khoảng 900.000 doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực, nhưng số lượng doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp KH&CN chiếm tỉ lệ rất nhỏ (chỉ 365 doanh nghiệp).

Đứng trước thực tế đó, Bộ KH&CN đã giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN cùng một số doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (VST).

BCH Hiệp hội doanh nghiệp KH&CN ra mắt tại Đại hội lần thứ nhất.

Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn cuộc sống.

TIN TÀI TRỢ

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong sản xuất, kinh doanh; đoàn kết tương trợ, kết nối hiệu quả với các nhà khoa học, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, Hiệp hội còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước; hỗ trợ tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp KH&CN…

Đặc biệt, Hiệp hội sẽ phối hợp với cơ quan quản lý trong việc xây dựng cơ chế chính sách liên quan tới doanh nghiệp KH&CN; tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, tọa đàm, đối thoại, hỏi đáp chính sách giữa các thành viên của Hiệp hội với Bộ KH&CN cùng các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác có liên quan. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ KH&CN (cơ quan bảo trợ) và các bộ/ngành khác có liên quan về ngành, lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong ngày ra mắt, VST đã tiến hành Đại hội lần đầu tiên và bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban lãnh đạo với nhiệm kỳ 5 năm. Đại hội cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều lệ, phương hướng hoạt động cụ thể của Hiệp hội.

Theo Nguyễn Tuân/Infonet

Link báo gốc: http://infonet.vn/ra-mat-hiep-hoi-doanh-nghiep-khcn-viet-nam-post315522.info

Thích

Tags: KH&CN Việt Nam | Hiệp hội | hoạt động | tổ chức | Liên quan | Bộ KH&CN | khoa học | hội viên | lĩnh vực | chính sách

MỚI NHẤT

goto top