Tags: Ripsaw M5

Tại Triển lãm AUSA 2019, Mỹ chính thức công bố chiến tăng không người lái cực mạnh phù Ripsaw-M5 hợp với chiến trường khắc nghiệt Trung Đông.

goto top