SIÊU HÀI

Robot phiên dịch 2018

Thứ Ba • 13/03/2018 • 21:57

Phụ nữ nghĩ gì, có trời mới hiểu. Đàn ông cũng chẳng kém phần. Thế nên đi đâu cũng phải đính kèm con robot để phiên dịch.

Theo Đất Việt

Thích
goto top