KINH DOANH

SAM Holdings báo lãi quý 3 tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ nhờ hoạt động đầu tư tài chính

TỔ QUỐC   29/10/2020 • 15:33

Tính chung 9 tháng đầu năm, SAM Holdings ghi nhận lãi sau thuế 48,9 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên mới hoàn thành được 42% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, trong quý 3/2020 SAM ghi nhận doanh thu thuần 523 tỷ đồng, tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiện chi phí giá vốn lại tăng 6,7% so với quý 3/2019 nên lợi nhuận giảm tới 33,2%, xuống mức 33,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9% về còn 6,4%.

Đáng chú ý trong kỳ SAM Holdings ghi nhận doanh thu tài chính 49,8 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến gấp 9,7 lần so với cùng kỳ. SAM có thuyết minh trong kỳ có ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính khác là 37,5 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ ghi nhận 1,9 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí QLDN lần lượt tăng trưởng 113% và 6,5% so với cùng kỳ năm trước, còn chi phí bán hàng lại giảm 46% xuống mức 7,4 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí thuế, SAM ghi nhận lãi sau thuế 41,3 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 3 lần so với cùng kỳ 2019. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 3/2020 cao hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do lãi từ hoạt động đầu tư tài chính, và ảnh hưởng dịch Covid 19 các hoạt động sản xuất kinh doanh dồn vào quý 3.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SAM ghi nhận doanh thu là 1.329,3 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 25,6% lên hơn 61 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi âm 59,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi dương 91,2 tỷ. SAM cũng ghi nhận khoản lỗ 53 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, trong khi 9 tháng đầu năm 2019 có lãi hơn 16 tỷ đồng. Kết quả SAM ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 48,9 tỷ đồng, tăng 74,6% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 123,8 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm SAM đã hoàn thành được gần 43% mục tiêu doanh thu và 42,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản SAM tăng 19% so với đầu năm lên hơn 6.199 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.065,8 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.593,7 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 18,3%, tương ứng tăng 97,6 tỷ đồng lên 629,8 tỷ đồng và chiếm 10,2% tổng nguồn vốn. Mặc dù giá trị nợ vay tăng nhưng tỷ trọng trên tổng nguồn vốn vẫn duy trì 10,2% so với đầu năm.

Theo Vân Thu/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/sam-holdings-bao-lai-quy-3-tang-manh-gap-3-lan-cung-ky-nho-hoat-dong-dau-tu-tai-chinh-420202910131243522.htm

Thích

Tags: SAM Holdings Mã | SAM Holdings | Covid 19 | Tổ Quốc Tính

MỚI NHẤT

goto top