Tags: SS 21 Scarab OTR 21

Việc kết nối hệ thống tên lửa Iskander với mạng Internet quân sự sẽ cho phép các chỉ huy Nga điều khiển chiến dịch ngay từ trung tâm điều hành như những tư lệnh trên chiến trường.

goto top