Tags: Sài Gòn Anpha

Luật sư cho rằng Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền, nên bị đề nghị điều tra.

goto top