Tags: San Luis

Cuộc chiến tranh nhằm giành quyền kiểm soát quần đảo Malvinas giữa Anh và Argentina diễn ra năm 1982 được coi như chuẩn mực của tác chiến hải quân hiện đại.

Nghe ⋅ 03:01

goto top