THỜI SỰ

Sân bay Nội Bài tăng cường kiểm tra thân nhiệt khách nhập cảnh

Thứ Ba • 21/01/2020 • 19:47

VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/san-bay-noi-bai-tang-cuong-kiem-tra-than-nhiet-khach-nhap-canh/619582.vnp

Thích
goto top