THỜI SỰ

Sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng phương thức bay mới để giảm tắc...

Thứ Bảy • 12/10/2019 • 22:06

Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đưa vào phương thức bay mới sử dụng tính năng dẫn đường RNAV 1 nhằm giúp nâng cao năng lực thông qua tại sân bay lên 54 chuyến bay/giờ, tăng 10 chuyến so với hiện nay.

Theo Quốc phòng VN

Thích
goto top