KINH DOANH

Sản xuất chè an toàn

NHÂN DÂN   05/03/2019 • 02:16

Năm 2018, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Dự án 'Xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017 - 2019' trên diện tích 30 ha tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên.

Tham gia mô hình có 30 hộ dân, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn lập sổ sách, ghi nhật ký sản xuất, theo dõi tình hình sâu bệnh hại; cấp phát thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và hướng dẫn sử dụng đúng cách; giúp người trồng chè thay đổi cách thu hái chè búp tươi bằng tay đúng kỹ thuật. Theo đó, để chừa phần lá nhiều, các búp chưa đến tuổi hái không bị tận thu,… sẽ giúp cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian các lứa hái được rút ngắn, nâng cao chất lượng và sản lượng chè. Giá chè tươi của các hộ tham gia mô hình cũng cao hơn so với diện tích chè ngoài mô hình, góp phần tăng thu nhập.

TIN TÀI TRỢ

Không chỉ hướng dẫn các hộ sản xuất chè an toàn, bền vững, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái còn phối hợp Hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao xã Bảo Hưng thành lập hai tổ liên kết sản xuất thu mua toàn bộ nguyên liệu chè búp tươi của xã viên với giá cao hơn thị trường. Vào thời điểm chính vụ, HTX sản xuất gần hai tấn chè tươi mỗi ngày, cung cấp ra thị trường khoảng 4 tạ chè khô thành phẩm.

Tuy nhiên, để mô hình có thể phát triển và mở rộng, các hộ trồng chè mong muốn cùng với sự đầu tư của Nhà nước, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cũng như tiếp tục có những cơ chế chính sách, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Theo THÙY TRANG/Nhân dân

Thích

Tags: Sản xuất | an toàn | mô hình | Khuyến nông | trung tâm | tỉnh Yên Bái | chè tươi | Diện tích | tham gia | trồng chè

MỚI NHẤT

goto top