KINH DOANH

Sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước

CHÍNH PHỦ   29/08/2019 • 16:51

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2019 đạt mức tăng khá, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%, sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Trong các ngành công nghiệp, khai khoáng tăng 2,5%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6% (cùng kỳ năm trước tăng 13,1%), đóng góp 8,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,2%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 40,9%; sản xuất kim loại tăng 40,2%; khai thác quặng kim loại tăng 19,3%...

TIN TÀI TRỢ

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm là: sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 3,8% (cùng kỳ năm trước tăng 17%); sản xuất thuốc lá tăng 3,1%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: sắt, thép thô tăng 56,9%; xăng, dầu tăng 42,9%; tivi tăng 23,1%; thức ăn cho thủy sản tăng 14,6%...

Tính riêng trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành ước tính tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng cao 14,4% do khai thác than và khai thác quặng kim loại tăng mạnh; chế biến, chế tạo tăng 10,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%.

Theo Anh Minh/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/San-xuat-cong-nghiep-tang-95-so-voi-cung-ky-nam-truoc/374079.vgp

Thích

Tags: sản xuất công nghiệp | phân phối | sản xuất | đóng góp | công nghiệp | sản phẩm | cung cấp | chế biến | Chế tạo | chủ yếu

MỚI NHẤT

goto top