THỜI SỰ

Sáng kiến diệt "Covid"

Thứ Bảy • 31/10/2020 • 22:19

Từ khi dịch Covid-19 xảy ra những người lính Binh chủng hóa học nhận nhiệm vụ tiêu độc, khử trùng tại các điểm nóng về Covid đã phải nhanh chóng cải tiến thiết bị phòng hóa để phù hợp với nhiệm vụ mới: tiêu độc, khử trùng diệt virus.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/sang-kien-diet-covid.html

Thích
goto top