THỜI SỰ

Sapa nơi giao thoa giữa đất trời

Thứ Bảy • 31/10/2020 • 13:04

Phóng sự ảnh - Số 2113: "Sapa nơi giao thoa giữa đất trời".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/sapa-noi-giao-thoa-giua-dat-troi.html

Thích
goto top