KINH DOANH

Sara Việt Nam (SRA) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%

TỔ QUỐC   30/10/2020 • 11:15

Trong đó Sara Việt Nam trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40% và trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.

Ngày 6/11 tới đây CTCP Sara Việt Nam (mã chứng khoán SRA) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%, trong đó 40% bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền.

Phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 40%

Theo đó, Sara Việt Nam sẽ phát hành 7,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng. Nguồn vốn chỉ trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên BCTC riêng đến 31/12/2019.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, mới đây Sara Việt Nam cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 18 triệu cổ phiếu cho 6 nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Giá phát hành dựa trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%

Ngoài ra Sara Việt Nam cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán được chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 10% vào ngày 8/12/2020 và đợt 2 trả 10% vào ngày 28/12/2020.

Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Sara Việt Nam đạt 292 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 25,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, cũng giảm sút đến 30,4%. Tính đến 31/12/2019 Sara Việt Nam còn hơn 178 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 3 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Tính đến 31/12/2019 Sara Việt Nam còn hơn 178 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 3 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Còn BCTC riêng công ty mẹ năm 2019 thể hiện lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 71,9 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2019 đạt trên 111 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SRA trong 6 tháng gần đây.

Theo Mai Nguyễn/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/sara-viet-nam-sra-chot-danh-sach-co-dong-tra-co-tuc-bang-tien-va-co-phieu-tong-ty-le-60-420203010103440968.htm

Thích

Tags: Sara Việt Nam | CTCP Sara Việt Nam | 2019 Sara Việt Nam | Còn BCTC | Tổng LNST

MỚI NHẤT

goto top