Tags: Sidi Barrani

5 tiêm kích Rafale hiện đang vượt quãng đường 7.000 km từ Pháp tới Căn cứ Ambala của Ấn Độ. Điều đáng chú ý là căn cứ không quân này nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 200 km.

Có 'ai đó' không muốn Thổ đạt được mục đích và đã ra 'đòn phủ đầu' ở căn cứ al-Watiya. Nếu Ankara không hiểu rằng họ đang 'ngồi trên đống lửa', kịch bản tương tự sẽ tiếp diễn.

Nghe ⋅ 04:27

goto top